I1
Podobnie jak w roku poprzednim  umożliwiono zainteresowanej grupie osób starszych korzystanie z komputerów i indywidualnych konsultacji szkoleniowych prowadzonych przez bibliotekarzy w Czytelni.

Tematyka zajęć została dostosowana do potrzeb osób uczących się. Obejmowała podstawy obsługi komputera m.in.:
•    tworzenie, otwieranie, modyfikowanie i zapisywanie dokumentów, organizacja dokumentów w specjalnie utworzonych folderach.
•    zasady posługiwania się myszką i klawiaturą oraz sposób organizacji pulpitu i manipulację oknami.  Jedną z ważnych umiejętności było utrwalanie nawyków typu: „zaznacz, kopiuj, wybierz miejsce docelowe, wklej”.
•     wyszukiwanie informacji w Internecie, kopiowanie, zapisywanie na własnym komputerze.
•    poczta elektroniczna – zakładanie konta, przesyłanie wiadomości z załącznikami.
Chęć uczestnictwa w kursie zadeklarowało 18 osób. Natomiast 14  dzielnie wytrwało do końca uzyskując certyfikaty. Wszyscy należeli do pokolenia 50 +. Ponad połowa ukończyła 60 lat. Najstarsza adeptka miała 76 lat.