I1

21 listopada 2011 odbyło się zebranie dotyczące oceny dokonanych postępów  i możliwych kierunków rozwoju.

Utworzony miesiąc wcześniej „strumień” coraz bardziej ożywia się. Pojawiają się  różnorodne wpisy, zdjęcia i filmy z Internetu – ciekawe komentarze.

Z inicjatywy seniorów, grupy która ukończyła wcześniejsze kursy, powstał „Internetowy Krąg Przyjaciół Biblioteki”. Ma on stać się platformą współpracy z Biblioteką i praktycznego rozwijania nabytych umiejętności.  Pojawiły się m.in. pomysły zamieszczania w Internecie recenzji przeczytanych książek, tworzenia filmików nawiązujących do wydarzeń w Bibliotece.

Podkreślono jednocześnie konieczność przestrzegania zasad zawartych w Statucie Biblioteki, dobrych obyczajów oraz reguł netykiety we wszystkich publikacjach zarówno na „strumieniu” jak i innych platformach internetowych.