I1

Uczymy się, coraz więcej publikujemy w naszym społecznościowym “strumieniu”, ale miło jest też poznać się lepiej, porozmawiać bezpośrednio. I tak oto zrodziła się potrzeba spotkania integracyjnego.

Wcześniej jedynie zebranie organizacyjne Akademii Seniora było okazją do zawarcia znajomości. Spotkanie przy kawie i herbacie stworzyło sympatyczne okoliczności  do przedstawienia się wzajemnie, porozmawiania, wymiany informacji na temat własnych zainteresowań. Korzystnie się złożyło, że właśnie w tym okresie na “strumieniu” pojawiła się możliwość dokonywania i publikowania bezpośrednich nagrań wideo. Dzięki temu w trakcie spotkania został  zaprezentowany sposób korzystania z tej użytecznej funkcji. Reakcja była błyskawiczna - od razu kilkanaście osób zamieściło swoje wizytówki wideo na strumieniu.