I1

Dla wielu osób to być może już zamierzchła historia, ale dla Pani Elżbiety Erban wciąż pozostają żywe w pamięci opowieści rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego, pradziadek brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym.
Zapraszamy do wysłuchania ciekawej opowieści.