seniorzy biblioteka logofilm

Chociaż niektórzy uczestnicy Internetowego Kręgu Przyjaciół Biblioteki już mają za sobą pierwsze dokonania na polu tworzenia i umieszczania filmików w serwisie Youtube, to postanowiliśmy swoją wiedzę w zakresie sztuki filmowej usystematyzować i poszerzyć.
Dlatego też rozpoczęliśmy nową serię zajęć mającą na celu doskonalenie umiejętności montażu. Kompozycja formalna, dostosowanie do formatu, dodawanie narracji i ścieżki dźwiękowej - to tematy, które będziemy sukcesywnie poznawać. Filmy podlegają określonym wymogom formalnym. Wszyscy uczestnicy samodzielnie stworzą filmy na podstawie własnych materiałów i według własnych koncepcji.