I1

Jedna z uczestniczek kręgu INTELIK, Pani Irena, jako temat swojego filmu wybrała tragiczne wydarzenie rodzinne, katastrofę samolotową w której zginął Jej brat Jerzy. Tragedia wydarzyła się 13 maja 1977 roku.
Film jest wspomnieniem rodzinnym i upamiętnieniem wydarzeń sprzed lat.