I1

Spotkania na zajęciach Akademii Seniora to nie tylko zdobywanie wiedzy. To także nawiązywanie znajomości i podtrzymywanie przyjacielskich relacji. Atmosfera grudnia, bliskość Świąt sprzyjają szczególnie takim miłym spotkaniom. Podzielenie się opłatkiem przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wyzwoliło falę dobrych życzeń.