I1

Atmosferę zbliżających się Świąt odczuwamy nie tylko w czasie zajęć w Bibliotece. Komunikujemy się też z powodzeniem na strumieniu Google+. Publikacja zdjęć i wpisów świadczy o serdecznych relacjach, wzajemnej życzliwości oraz coraz większym zacieśnianiu znajomości.