ikona do zakładki

Zakończenie roku akademickiego jest okazją do spotkania wszystkich uczestników w atmosferze radości, wzajemnej życzliwości i relaksu. Zazwyczaj zajęcia odbywają  się w małych grupach szkoleniowych. Uczestnicy pochłonięci są wykonywaniem swoich ćwiczeń na komputerach.  Pracują twórczo.  Dopiero zakończenie kolejnego etapu działań jest  okazją do prezentacji osiągnięć. Jest to też dobry moment na dyskusję o następnych wyzwaniach, tematach do opracowania i nowych, przydatnych umiejętnościach. Możliwość spotkania w szerokim gronie pozwala na nawiązanie bliższej znajomości i przyjaźni.