I1

W grudniu została nawiązana współpraca z latarnikami cyfrowymi działającymi w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Pani Iwona Pluta i pan Karol Legencki pomagają osobom starszym w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera i internetu. Dyżury latarnika będą miały miejsce w Sali Multimedialnej dwa razy w miesiącu. Działania latarników stanowią znaczącą pomoc dla biblioteki w edukacji osób starszych w obsłudze komputera. W czasie zajęć grupowych w ramach Akademii Seniora nie ma technicznych możliwości rozwiązywania indywidualnych problemów poszczególnych uczestników. Dzięki latarnikom korzystanie z komputerów i internetu stanie się łatwiejsze.