I1

Akademia Seniora i Internetowy Krąg Przyjaciół Biblioteki to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy i rozwoju umiejętności komputerowych. Uczestnictwo w zajęciach staje się również okazją do poznawania osób o podobnych zainteresowaniach. Dzięki temu biblioteka jest miejscem, gdzie poza działaniami edukacyjnymi dokonują się także ważne procesy integracji społecznej.
W większym gronie łatwiej też dokonać zmian organizacyjnych i dostosować program do zmieniających się potrzeb seniorów.