I1

Pomimo, że zajęcia w zwykłym trybie Akademii Seniora w czasie wakacji się nie odbywają, to osoby zainteresowane fotografowaniem mają możliwość uczęszczania na spotkania fotograficzne. Pierwsze odbyło się w środę 15 lipca. W programie różne techniki fotografowania i nadawania zdjęciom osobistego charakteru. Przyszłe prace zyskają wymiar artystyczny, pozwolą zobaczyć dobrze znane nam obiekty w odmienionej formie.