AM

„Ballady i romanse" Adama Mickiewicza były tematem pierwszego po wakacjach spotkania Klubu Miłośników Poezji. Większość tych utworów przywołuje wspomnienia szkolne ale dziś inaczej już na nie patrzymy. Możemy zachwycać się pięknymi słowami Wieszcza i wczuć się w romantyczny nastrój jego poezji. Właśnie w tych utworach najbardziej widoczne są elementy liryki romantycznej – duchy, postacie baśniowe i fantastyczne, niesamowite wydarzenia, a wszystko umiejscowione w zwyczajnych, bliskich miejscach, przepojone tradycjami ludowymi i mądrościami „gminnymi". Odnajdziemy w nich uczucia, emocje, które wpływają na postrzeganie świata.

Wysłuchaliśmy m. in. ballady „Liliije" w pięknej interpretacji Tadeusza Woźniaka. W pochmurny wrześniowy dzień z przyjemnością przenieśliśmy się do tajemniczych miejsc – lasów, brzegów jezior, gdzie rusałki i inne niezwykłe istoty egzystują w realnym?, czy nierealnym? świecie.