I1

Poszerzając ofertę edukacyjną przygotowaliśmy procedury wspomagające naukę języków obcych przez internet. W oparciu o wybrane program seniorzy wykonują ćwiczenia i przerabiają lekcje samodzielnie, ale mają też możliwość konsultacji online z bibliotekarzem. W bibliotece natomiast odbywają się regularne spotkania osób uczących się. Są one okazją do wymiany doświadczeń, a także rozwiązywania problemów technicznych.