I1
Intensywna półroczna praca w dziedzinie animacji komputerowej uczestników INTELIK dała imponujący efekt w postaci czternastu filmików. Inspiracją stały się bajki Ignacego Krasickiego. Oprócz morału wynikającego z treści bajki, w każdym pojawił się też bezpośredni, autorski przekaz. Zebrane w jedną całość zatytułowaną: "Opowiastki z morałem" zostały zaprezentowane uczniom trzeciej klasy szkoły podstawowej. Pokaz filmowy był doskonałą kanwą do nawiązania więzi międzypokoleniowych. Seniorzy dumni z osiągnięć uzyskanych dzięki zajęciom w bibliotece zaimponowali młodym widzom wysokim stopniem opanowania umiejętności komputerowych.