Conrad

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści jak m.in. Jądro ciemności, Lord Jim, Smuga cienia czy Tajny agent. Rocznica urodzin artysty przypada 3 grudnia.

Conrad-Korzeniowski - właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski - był synem „polskich patriotów, zesłańców syberyjskich″, pisarzem zasłużonym dla kultury polskiej i światowej. Dzięki swojemu dorobkowi literackiemu „zajmuje niekwestionowaną pozycję klasyka literatury nowoczesnej, który zmienił oblicze prozy powieściowej″.

Spotkaniem Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii pod hasłem "Joseph Conrad - wizjoner Europy bez granic" zainaugurowaliśmy wydarzenia z Projektu "Iść za marzeniem, czyli śladami Conrada" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Spotkanie odbyło się w Domu Dziennego Pobytu a poprowadziła je Pani Sylwia Polańska prezentując sylwetkę Josepha Conrada-Korzeniowskiego.
Dowiedzieliśmy się m. in., że Józef Korzeniowski urodził się w 1857 roku w Berdyczowie jako syn poety oraz działacza niepodległościowego i społecznego Apollona Korzeniowskiego i Ewy z Bobrowskich. Korzeniowscy należeli do rodzin szlacheckich pozbawionych ziemi po powstaniu styczniowym. Jako 17-letni młodzieniec wyemigrował z kraju i udał się do Marsylii gdzie zaciągnął się na statek handlowy, jako prosty marynarz. W 1886 roku uzyskał obywatelstwo brytyjskie i tam zamieszkał. Po ostatecznym zejściu na stały ląd i próbach odnalezienia siebie w różnych zawodach, założył rodzinę i rozpoczął pod pseudonimem Joseph Conrad karierę pisarską, która tak naprawdę była spełnieniem jego marzeń. Mimo, że mówił po polsku i biegle po francusku, swoje utwory pisał w języku angielskim, którym również posługiwał się na co dzień. Jednak jego związki z ojczyzną były bardzo silne.

Dopełnieniem prezentacji było odczytanie fragmentów powieści słynnego pisarza przez zaproszonych gości - Panią Marię Sobolską i Panią Janinę Korol. Czytając wstęp do „Smugi cienia" oraz „Ocalenia" Pani Maria wprowadziła nas w świat myśli Conrada - jak należy odczytywać jego utwory. Są one najczęściej pisane w pierwszej osobie, tak by nawiązał się bliższy kontakt z czytelnikiem.
Pani Janina zaś przeczytała fragment powieści „Między lądem a morzem". Wśród najczęściej poruszanych tematów przez Conrada są m.in. samotność człowieka, konflikty na tle kulturowym, wspólnota i wynikające z jej trwania obowiązki. Widoczne są też wpływy epoki, wyczuwalne w panującym w nich nastroju zniechęcenie, poczucie rozkładu, a nawet śmierci, pisarz mierzy się w swoich dziełach z problemem winy i zadośćuczynienia, honoru, prawdy.

Na zakończenie zaproszeni goście oraz uczestnicy Klubu otrzymali upominki od biblioteki - szkice Agnieszki Adamowicz-Pośpiech pt. "Podróże z Conradem".
Spotkanie było bardzo interesujące i zarazem zachęcające do bliższego zapoznania się z twórczością Josepha Conrada-Korzeniowskiego.