I1

Tradycyjnie już zakończenie edycji zajęć w Akademii Seniora wiąże się z wyjazdem integracyjnym dla wszystkich uczestników zajęć.
W tym roku celem wyjazdu stał się Ruszów, gdzie z inicjatywy tamtejszej biblioteki odbył się I Festiwal Teatralny Seniorów. W festiwalu wzięły udział zespoły z Ruszowa, Iłowej oraz Bolesławca - grupa "Teatryczni" - działająca pod egidą naszej biblioteki, składająca się z seniorów będących uczestnikami Internetowego Kręgu Przyjaciół Biblioteki - INTELIK.
Wyjazd stał się więc wydarzeniem integracyjnym na szerszą skalę. Seniorzy z różnych miejscowości mieli okazję poznać się i wymienić doświadczenia współpracy z bibliotekami.
Szerszy opis wydarzenia ukazał się na łamach Wędrowca Ruszowskiego.