Wydarzenie z cyklu „Moja Ojczyzna",
dofinansowane ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"

Erban

Spotkania z Panią Elżbietą Erban odbyły się w scenerii wystawy „Drogi do niepodległej".

Pisarka opowiedziała o losach członków rodziny, którzy brali udział w walkach o niepodległość ojczyzny. Były to historie związane z walkami w Powstaniu Styczniowym, w którym uczestniczył pradziad Władysław. Walczył pod dowództwem pułkownika Dionizego Czachowskiego. Przedstawiła też losy bliskich zaangażowanych w organizowanie oddziałów zbrojnych w Galicji – wiąże się to między innymi z Leopoldem Kulą, pseudonim "Lis", ulubionym żołnierzem Józefa Piłsudskiego. Natomiast w Powstaniu Wielkopolskim brali udział kuzyni Pani Elżbiety. Ojciec, Józef Erban jako siedemnastolatek uczestniczył w Bitwie Warszawskiej. Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi z rąk Naczelnika Józefa Piłsudskiego. To jedna z najcenniejszych pamiątek rodzinnych. Spotkanie wzbogaciła prezentacja zachowanych fotografii i niepowtarzalnych artefaktów rodzinnych.

Na zakończenie spotkania Pani Elżbieta zacytowała wiersz: Juliusza Słowackiego „O! Polsko!"

O! Polsko! Polsko! Święta! Bogobojna!
Jeżeli kiedy jasna i spokojna
Obrócisz twoje rozwidnione oczy
Na groby nasze, gdzie nas robak toczy;
Gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne
Skryły się dumać jak łabędzie senne;
Polsko ty moja! gdy już nieprzytomni
Będziemy - wspomnij ty o nas! o wspomnij!
Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska
Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska. [...]

Relacja Biblioteki

Relacja Jerzego Mazurka