Wydarzenie z cyklu „Moja Ojczyzna",
dofinansowane ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"

Wyklad

W trakcie trwania wystawy „Drogi do Niepodległej" zaprosiliśmy do naszej biblioteki historyka kustosza Muzeum Niepodległości w Warszawie i zarazem współautora wystawy – Jarosława Jaskólskiego. Wykład był znakomitym dopełnieniem ekspozycji, ukazującej przekrojowo dzieje bezpośredniej walki o niepodległość w latach 1905-1921. Młodzież mogła dowiedzieć się, że wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa.

Pan Jarosław opowiadał o Ojcach Niepodległości, których Polska ma wielu, ale wśród tych, którzy walczyli o odzyskanie wolności naszych przodków, dokonania kilkorga postaci wyróżniają się w szczególny sposób. Obok Józefa Piłsudskiego współtworzyli niepodległość tacy politycy, jak: Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński oraz wojskowi: Kazimierz Sosnkowski, Edward Rydz-Śmigły, Józef Haller, Józef Dowbor-Muśnicki, Tadeusz Rozwadowski. Każdy z nich odegrał istotną rolę na określonym polu i bez ich udziału budowa Niepodległej nie mogłaby się dokonać w takim kształcie jak w 1918 r. Odegrali oni także ważną rolę w okresie, kiedy rozstrzygały się kwestie związane z walką o przebieg polskich granic czy obroną świeżo zdobytej niepodległości.

Młodzież z zaciekawieniem brała udział w dyskusji, zadając szczegółowe pytania.

Relacja Biblioteki

Relacja Telewizji Bolesławiec