Bialoszewski

Październikowe spotkanie Klubu Miłośników Poezji było szczególne i to z kilku względów. Z powodu „szalejącego grypowego wirusa" nie dopisała frekwencja. Spotkaliśmy się w okrojonym składzie.

Poza tym wybrana poezja nie należy do łatwych. Białoszewski był wyjątkowym artystą piszącym zarówno poezję jak i prozę, a także sztuki teatralne. Był też twórcą teatru, sam też występował na scenie jako aktor. Uznany i doceniony przez krytyków, choć jego twórczość była trudna do klasyfikacji. Jako pisarz awangardowy, przedstawiciel tzw. pokolenia wojennego pozostał jednak „poetą osobnym". Jego wiersze są bardzo oryginalne . Chyba najważniejszą cechą jego utworów, szczególnie tych poetyckich, jest wrażliwość na słowo, można je zaliczyć do tzw. nurtu poezji lingwistycznej.

Zdarzył się też bardzo miły i zaskakujący akcent naszego spotkania. Okazało się bowiem, że jedna z klubowiczek osobiście poznała Mirona Białoszewskiego. Wysłuchaliśmy wspomnień Pani Basi o wizycie u znajomych w Warszawie, gdzie spotkała artystę. Chociaż nie była to bliska znajomość, jednak bardzo cenne są takie bezpośrednie kontakty, które okazują się niezapomniane.