Wydarzenie w ramach projektu
„Iść za marzeniem, czyli śladami Conrada" dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

plakat Conrad

Z okazji 160. rocznicy urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego ("polskiego szlachcica" - "brytyjskiego pisarza i żeglarza") Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie opracowało wystawę "JOSEPH CONRAD. MIĘDZY LĄDEM A MORZEM".

Tytuł ekspozycji, wzięty ze zbioru opowiadań Conrada („Twixt land and sea", 1912) został użyty w sensie metaforycznym. Nie opisuje ani wyborów życiowych pisarza, ani miejsc, w których każe żyć swoim bohaterom. Otwiera przestrzeń "między lądem a morzem", gdzie pomieścić się mogą marzenia, uczucia, wybory moralne, wspomnienia ...

Autorką scenariusza wystawy jest Elżbieta Szymańska.

Kalendarium życia i twórczości pisarza uzupełniają interesujące materiały ikonograficzne.