logo plmkidn

Od 16 października do 30 listopada 2017 realizowaliśmy projekt pod nazwą „Moja Ojczyzna" dofinasowany w kwocie 7310 złotych ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Ogólna wartość zadania 8.600 złotych. Samorząd Gminy Miejskiej Bolesławiec pokrył 15% całej kwoty.

Wykaz wydarzeń:
- DROGI DO NIEPODLEGŁEJ": WYSTAWA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE – GALERIA „FORMAT" – 16.-28.10.2017
- JAROSŁAW JASKÓLSKI: „DROGI DO NIEPODLEGŁEJ" – GALERIA „FORMAT" – 24.10.2017
- ELŻBIETA ERBAN: NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W DZIEJACH MOJEJ RODZINY – GALERIA „FORMAT" – 23.; 27.10.2017
- PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ KOMENDANTA PIŁSUDSKIEGO – GRUPA REKONSTRUKCYJNA BOHUN – CIK „ORZEŁ" – 09.11.2017
- POZNAJ SWÓJ REGION I POLSKIE SYMBOLE NARODOWE – GALERIA „FORMAT" – 20.11.2017

W wymienionych formach wzięło udział blisko 800 aktywnych uczestników, pośrednich odbiorców projektu było ponad 1500.