czolowka

Na przestrzeni wieków zmieniała się ludzka świadomość, sposób postrzegania świata, a także stosunek człowieka do miłości. Miłość zawsze była dla ludzi ważna, ale w różny sposób ją wyrażano. Od czasów najdawniejszych kwitła także poezja miłosna. Ponieważ niedługo Walentynki, święto zakochanych, tematem naszego spotkania były wiersze o miłości. Wysłuchaliśmy utworów najbardziej znanych poetów z minionych czasów. Na ich przykładzie mogliśmy stwierdzić, że w różnych epokach w różny sposób pisano o uczuciach.

Wśród utworów, które wysłuchaliśmy były m. in. „Cuda miłości" J. A. Morsztyna, „Laura i Filon" F. Karpińskiego, „Do M..." A. Mickiewicza, „Kochanie moje kochanie" K. I. Gałczyńskiego, czy „Miłość szczęśliwa" W. Szymborskiej.