Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida
Centrum Wiedzy w Bolesławcu
Ogłasza
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie kawiarenki w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 5 w Bolesławcu.
Zapraszamy do składania ofert!


Cafe