GODZINY OTWARCIA

Utworzono: poniedziałek, 02 wrzesień 2019

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - CENTRUM WIEDZY W BOLESŁAWCU
ul. B. Głowackiego 5

PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE

WTOREK 10:00 - 18:00

ŚRODA 10:00 - 18:00

CZWARTEK 10:00 - 18:00

PIĄTEK 10:00 - 18:00

SOBOTA 08:00 - 13:00

NIEDZIELA NIECZYNNE

 

FILIA NR 1
ul. Staroszkolna 6c

PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE

WTOREK 10:00 - 16:00

ŚRODA  12:00 - 18:00

CZWARTEK 10:00 - 16:00

PIĄTEK 12:00 - 18:00

 SOBOTA NIECZYNNE

NIEDZIELA NIECZYNNE

 

 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA - CENTRUM WIEDZY W BOLESŁAWCU 

B. Głowackiego 5
59-700 BOLESŁAWIEC
tel. 75 612-13-88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 612-11-42-535

 

DYREKCJA
Dyrektor - Anna Idkowiak

tel:

75  612-13-84

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁY BIBLIOTEKI

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

kierownik działu - Elżbieta Ostańska

Tel.: 75 612 13 89
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA DLA DOROSŁYCH – I p.

tel:

75  612-13-87

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

tel:                         75 612-13-87

e-mail:                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Mediateka  - II p.

tel:

75  612-13-89

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FILIA NR 1
ul. Staroszkolna 6c
59-700 Bolesławiec

tel:

75 732-28-75

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW – I p.

kierownik działu - Marzena Czułajewska

tel:

75  612-13-82

75  612-13-83

e-mail:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CENTRUM WIEDZY - Parter

tel:

75  612-13-88

e-mail:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

MIEJSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – parter

kierownik działu - Joanna Sawicka

tel:

75  612-13-80

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY– I p.

główna księgowa - Józefa Słota

tel:

75  612-13-85

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KADRY I ADMINISTRACJA – I p.

kierownik ds. kadr i administracji - Beata Niemiec

tel:

75  612-13-84

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kamila Chalewicz - Pudłowska

tel:

75  612-13-84

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SPECJALIŚCI DS. INFORMATYKI


Bartłomiej Popek

tel:

75  612-13-90

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O NAS

Utworzono: sobota, 29 czerwiec 2019

Biblioteka powstała 27 listopada 1945 roku jako pierwsza placówka biblioteczna w Bolesławcu i trzecia z kolei na Dolnym Śląsku.

W 1995 roku - z okazji jubileuszu 50-lecia - otrzymała imię Cypriana Kamila Norwida. Poprzednią siedzibę, w budynku przy ul. Sądowej 8, zajmowała od roku 1993. Mieściła się tam Wypożyczalnia, Czytelnia, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział Fonograficzny wraz z Książką Mówioną i Galeria "Format".

Jedyna filia w obrębie miasta znajduje się przy ulicy Staroszkolnej.

Zbiory - ogółem - kształtują się na poziomie 150 tysięcy woluminów, a liczba czytelników oscyluje w granicach 8 tysięcy.

W roku 2018 Biblioteka uległa zmianom organizacyjnym. Dzięki władzom miasta i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biblioteka otrzymała nową siedzibę.

Od 15 października 2018 r., już jako Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, mieści się przy ul. Bartosza Głowackiego 5. Warunki biblioteki i wachlarz usług bardzo się podniósł. Piękne wnętrza, nowoczesne wyposażenie, strefa multimedialna zachęcają do odwiedzenia

 

Projekt pn. „Centrum Wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu” objął remont i adaptację zdegradowanego budynku byłego domu handlowego zlokalizowanego przy ul. Głowackiego 5, w celu nadania mu nowych funkcji społecznych: kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej. Projekt ma się przyczynić także do aktywizacji i integracji mieszkańców, przeciwdziałając zjawisku wykluczania społecznego i cyfrowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość ogółem zadania – 14 872 718,72 PLN w tym dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020  - 6 518 852,31 PLN.

W wyniku realizacji projektu na parterze budynku powstało wielofunkcyjne, multimedialne „Centrum Wiedzy”, które wyposażone zostało w interaktywne instalacje dla dzieci i młodzieży typu „nauka przez zabawę” oraz dla dorosłych /stoły i ekrany interaktywne, podłoga interaktywna z projektorem, prezentacje multimedialne/

 

 

Polityka prywatności, obowiązek informacyjny RODO, "cookies" na mbp.boleslawiec.pl

Utworzono: środa, 27 marzec 2013

Szanowny Użytkowniku / Czytelniku !

Poniżej zamieszczamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida - Centrum Wiedzy z siedzibą w 59-700 Bolesławiec, ul. B. Głowackiego 5, reprezentowana przez Dyrektora - Annę Idkowiak

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida - Centrum Wiedzy w Bolesławcu jest Kamila Chalewicz - Pudłowska, dane kontaktowe: tel. (75) 612 13 84, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa  danych osobowych jest przepis prawa: Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych, realizacji działań związanych z odzyskaniem wypożyczonych przez czytelnika materiałów na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 5. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) - ALEPH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

 6. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Państwa dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane do przekazania Państwu informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt.4.

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 9. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu - Centrum Wiedzy (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i/lub opłaceniu należności za nieterminowy ich zwrot) Państwo mogą cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo,iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 11. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Bolesławcu - Centrum Wiedzy lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną imprezę.

Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.

 

Informacja o tzw. "Cookies", czyli "ciasteczkach" stosowanych na stronie internetowej mbp.boleslawiec.pl

 1. Kiedy wchodzisz na stronę naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.

 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności.

 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.

 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych na naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron na naszej witrynie mbp.boleslawiec.pl.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawień cisateczek w popularnych przeglądarkach:

W przypadku urządzeń przenośnych prosimy o zapoznanie się z opcjami dostępnymi w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.

Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu na lata 2019 - 2024

Utworzono: piątek, 20 wrzesień 2019

Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu na lata 2019 - 2024

1. Misja

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i naukowych mieszkańców Bolesławca oraz potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Pomoc w odkrywaniu różnorodnych zagadnień naukowych, umożliwianie rozwoju.

2. Cel

Poszerzanie działań kulturalnych, czytelniczych i naukowych proponowanych mieszkańcom o elementy pielęgnacji dziedzictwa narodowego, korzystania ze współczesnej technologii w udostępnianiu wiedzy oraz rozwój współpracy międzynarodowej.

3. Działalność programowa

1. Poszerzanie i kontynuowanie dotychczasowych zadań biblioteki:

 • popularyzowanie i udostępnianie księgozbioru w formie tradycyjnej i elektronicznej (dalsze wykorzystanie sytemu informatycznego ALEPH, udostępnianie bazy Legimi
  i portalu czytelni ibuk.pl),
 • promocja czytelnictwa – spotkania z pisarzami, ludźmi kultury i sztuki, konkursy, prelekcje, wystawy, wspieranie działalności klubów dyskusyjnych,
 • uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych, podnoszenie kompetencji pracowników.

2. Wzmocnienie miejsca MBP – CW na mapie kulturalno – naukowej miasta, województwa, regionu, jako ośrodka pielęgnującego dziedzictwo niematerialne oraz instytucji propagującej naukę:

 • stworzenie interesującej oferty z wykorzystaniem warsztatów, stanowisk doświadczalnych, pokazów popularnonaukowych, lekcji tematycznych,
 • pozyskanie stałych partnerów merytorycznych,
 • stworzenie rady konsultacyjnej dla MBP - CW złożonej z przedstawicieli środowisk edukacyjnych naukowych i kulturalnych.

3. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych – utworzenie stanowisk badawczych wraz z ofertą edukacyjną we współpracy ze szkołami i uczelniami oraz przy wsparciu przedsiębiorstw:

 • kontynuacja współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • dalsze udostępnianie sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu,
 • rozwijanie oferty organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • kontynuacja działań aktywizujących osoby starsze, 
 • stworzenie zasobu eksponatów i stanowisk umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń naukowych, 
 • wypożyczanie wystaw o tematyce naukowej i upowszechniających wiedzę,
 • stworzenie strefy wirtualnej rzeczywistości.

4. Stworzenie trzeciego filaru instytucji – centrum dziedzictwa niematerialnego, jako miejsca poszerzania wiedzy o „naszych korzeniach”, historii i tożsamości:

 • wykorzystanie możliwości promocyjnych Zespołu Pieśni i Tańca
 • nawiązanie współpracy z wydziałami etnografii i etnologii na uczelniach wyższych oraz z instytucjami muzealnymi,
 • organizacja występów, pokazów, koncertów, prezentacji zwyczajów, tradycjii obyczajów ludowych również w formie lekcji dla szkół i przedszkoli,
 • gromadzenie, opracowywanie i prezentacja w formie wystaw, warsztatów i prelekcji niematerialnych przejawów dziedzictwa kulturowego.

5. Rozwój współpracy międzynarodowej w propagowaniu idei „nauki bez granic”:

 • nawiązanie współpracy z innymi instytucjami tego typu za granicą, zwłaszcza na terenie pogranicza niemieckiego i czeskiego, a także działających w innych miastach europejskich,
 • realizacje międzynarodowych projektów we współpracy z partnerami zagranicznymi współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE.

REGULAMIN

Utworzono: sobota, 29 czerwiec 2019

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 3/2022
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida
– Centrum Wiedzy w Bolesławcu


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA
– CENTRUM WIEDZY W BOLESŁAWCU

§1


1. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy im. Cypriana Kamila
Norwida (zwana dalej Biblioteką) udostępnia zbiory oraz zapewnia obsługę
biblioteczną i informacyjną.
2. Godziny otwarcia Biblioteki określa Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
3. Dyrektor ma prawo zamknąć Bibliotekę i jej działy na czas określony
z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów,
konserwacji sprzętu lub z innych uzasadnionych przyczyn.

§2


1. Zbiory Biblioteki są udostępniane wszystkim zainteresowanym, którzy zostaną
zarejestrowani w punkcie rejestracji i otrzymają kartę biblioteczną.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Ze zbiorów wypożyczanych do domu, udostępnianych na miejscu
oraz Internetu i Centrum Wiedzy mogą korzystać osoby, które wypełniły
i podpisały kartę zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
4. Karta biblioteczna upoważnia jej posiadacza do:
- wypożyczania książek,
- wypożyczania zbiorów fonograficznych (książka mówiona, muzyka, filmy),
- korzystania z mediów udostępnianych na miejscu,
- korzystania z Internetu.
5. Wypożyczanie zbiorów w działach możliwe jest tylko po każdorazowym
okazaniu karty bibliotecznej.
6. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje
konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty zgodnie z § 3
ust. 8.

§3


1. W Bibliotece obowiązuje zapis centralny.
2. Rejestracja czytelników i wypożyczeń zbiorów prowadzona jest
w komputerowym systemie bibliotecznym Aleph.
3. Po zarejestrowaniu się czytelnik otrzymuje dostęp do zabezpieczonego hasłem
indywidualnego konta internetowego.

4. Konto umożliwia czytelnikowi:
a) przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) zamawianie materiałów bibliotecznych,
c) sprawdzanie stanu bieżącego i historii wypożyczeń,
d) uzyskanie informacji o stanie zadłużenia wobec biblioteki,
e) aktualizację informacji dotyczących konta.
5. W celu dokonania zapisu do biblioteki czytelnik powinien:
a) okazać dowód osobisty (osoba pełnoletnia) lub legitymację szkolną (uczeń),
b) zapoznać się z Regulaminem oraz zobowiązać się podpisem do jego
przestrzegania.
6. W stosunku do osób do lat 13 zobowiązania biblioteczne podpisują rodzice
lub opiekunowie prawni.
7. Koszt wydania karty bibliotecznej określa załącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik
za wydanie nowej karty wnosi opłatę w wysokości określonej w załączniku Nr
2 do niniejszego Regulaminu.
9. W każdym przypadku wymiany karty bibliotecznej czytelnik zobowiązany jest
do zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz uregulowania zaległych opłat.
10. W przypadku zwrotu karty bibliotecznej przez czytelnika biblioteka nie zwraca
opłaty pobranej za jej wydanie.
11. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo do zgłoszenia zmiany nazwiska,
miejsca zamieszkania, szkoły lub zajęcia oraz adresu mailowego.
12. Czytelnik ma prawo złożyć wniosek o zamknięcie konta w systemie
bibliotecznym oraz zniszczenia karty bibliotecznej oraz zobowiązania pod
warunkiem wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. Czynności tej można
dokonać poprzez złożenie dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej
wraz z dokumentem tożsamości. Zamknięcie konta następuje w ciągu siedmiu
dni od złożenia wniosku.

§4


1. W chwili zapisu pobierane są dane osobowe niezbędne do zarejestrowania
czytelnika i wydania karty bibliotecznej:
a) nazwisko i imiona,
b) data urodzenia,
c) nr PESEL (lub jego odpowiednik w przypadku cudzoziemców).
2. Dla prawidłowego kontaktu z czytelnikiem pobierane są także: adres, numer
telefonu i adres mailowy.
3. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy z siedzibą w Bolesławcu
ul. Bartosza Głowackiego 5, reprezentowana przez Dyrektora.

 4. Dane osobowe, gromadzone przez bibliotekę, przetwarzane będą wyłącznie
w celu realizacji ustawowych zadań Biblioteki polegających na zaspokajaniu
potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i kultury w zakresie udostępniania zbiorów w tym
realizacji działań związanych z odzyskaniem wypożyczonych przez czytelnika
materiałów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (art. 6 ust. 1
lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres
wymagany przez obowiązujące przepisy prawa i niezbędny do realizacji celów
ustawowych.
8. Przetwarzanie danych będzie się także odbywać za pomocą Zintegrowanego
Systemu Informatycznego ALEPH. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań
wobec Biblioteki (zwrot materiałów bibliotecznych i/lub opłacenie należności
za ich nieterminowy zwrot) czytelnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie
danych i żądać ich usunięcia, zgodnie z prawem do bycia zapomnianym.
9. Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie przez czytelnika danych osobowych jest wymogiem umownym,
a zatem czytelnik jest zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niezapisanie czytelnika do zbioru czytelników
oraz brak możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz usług
biblioteki.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

§5


1. Jednorazowo z poszczególnych działów można wypożyczyć do 5 książek,
5 zbiorów fonograficznych, 1 Czytak oraz 1 czytnik Kindle.
2. W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku działów czytelnik może
wypożyczyć maksymalnie do 15 mediów.
3. Poszczególne typy mediów wypożycza się:
a) książki (w tym książkę mówioną) na okres nie dłuższy niż 30 dni,

b) płyty z muzyką, edukacyjne programy, gry komputerowe na okres
nie dłuższy niż 30 dni,
c) filmy na okres nie dłuższy niż 2 dni,
d) Czytaki na okres nie dłuższy niż 30 dni,
e) czytnik Kindle nie dłuższy niż 30 dni.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów o kolejny
okres wypożyczenia, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych
czytelników.
5. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia każdego medium określonego
w pkt.2, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
6. Przy wypożyczaniu mediów szczególne cennych Biblioteka pobiera kaucję
w wysokości odpowiadającej cenie rynkowej.
7. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może
zarezerwować media, które są wypożyczone przez innych czytelników.

§6


1. Czytelnik może zamówić książki lub inne medium w ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych (czytelnik pokrywa koszt przesyłki).
2. Wypożyczenia książek z czytelni dokonuje się w wyjątkowych wypadkach
(z wyłączeniem zbiorów wydanych przed 1945 rokiem, unikalnych
oraz wyjątkowo cennych).

§7


1. Biblioteka pobiera opłaty: za usługi reprograficzne, wydruki komputerowe
oraz inne określone Regulaminem.
2. Wysokość pobieranych opłat określa szczegółowy wykaz stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzona wydrukiem z kasy
fiskalnej.

§8


Za nieterminowy zwrot mediów przekraczający okres ustalony w § 5 ust. 3
Biblioteka pobiera opłaty określone w załączniku Nr 2 do Regulaminu.
Jeżeli wysokość opłaty przekroczy 10,00 zł nastąpi blokada konta czytelnika.

§9


1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania mediów będących własnością
Biblioteki. Powinien zwracać uwagę na ich stan przed wypożyczeniem,
a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia zbiorów oraz sprzętów
komputerowych odpowiada czytelnik. Za szkody te, wyrządzone przez osobę
niepełnoletnią odpowiada opiekun prawny.
3. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie mediów jest równe
dwukrotnej wysokości obowiązującej ceny rynkowej.
4. Czytelnik może za zgodą kierownika Działu Udostępniania Zbiorów dostarczyć
zamiast zagubionego medium inne, zaakceptowane przez Bibliotekę, jednak nie
mniejszej wartości.
5. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie pokrywa koszt przesyłki
i druku.
6. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu
wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat,
biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

§10


1. Czytelnik chcący skorzystać z komputera rejestruje się u dyżurującego
bibliotekarza na podstawie karty bibliotecznej.
2. Bibliotekarz wskazuje czytelnikowi miejsce przy stanowisku komputerowym.
3. Stanowisko komputerowe udostępnia się na czas nieprzekraczający 1 godziny,
z możliwością przedłużenia, jeżeli nie będzie innych osób oczekujących
na dostęp.
4. Czytelnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego w miejscu
wyznaczonym przez bibliotekarza.
5. Wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia komputera należy niezwłocznie
zgłosić bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
6. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych ma służyć
celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym
7. Po zakończeniu pracy przy komputerze czytelnik zobowiązany jest
do pozostawienia sprzętu komputerowego w konfiguracji zastanej, w tym
do usunięcia zapisanych przez siebie danych.
8. Bibliotekarz ma prawo monitorowania czynności użytkownika podczas pracy
przy komputerze.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przez użytkownika bibliotekarz
ma prawo przerwać jego pracę i pozbawić go możliwości korzystania
ze stanowiska komputerowego.
10. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

§11


1. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bibliotece odpowiadają rodzice
lub opiekunowie prawni.
2. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
posiłków, używania telefonów komórkowych, wprowadzania zwierząt
oraz rowerów.
3. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny, stanowiące zagrożenie
dla innych, nie mogą przebywać na terenie Biblioteki.

§12


1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być
czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony
prawa do korzystania z usług Biblioteki.
2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 Czytelnikowi przysługuje prawo
odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

§13


1. Korzystający z Biblioteki powinni pozostawić okrycia wierzchnie, bagaże,
torby, plecaki, parasole itp. w wyznaczonym miejscu, tj. w szafkach
samoobsługowych lub na wieszakach.
2. Za pozostawione w szafkach lub na wieszakach przedmioty wartościowe
biblioteka nie odpowiada.

 

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udostępniania zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida
– Centrum Wiedzy w Bolesławcu


Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana
Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu

 


Siedziba główna MBP-CW (ul. B. Głowackiego)


Poniedziałek nieczynne (dzień techniczny)

Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 10.00 – 18.00
Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 10.00 – 18.00
Sobota 09.00 – 14.00


Filia nr 1 MBP-CW (ul. Staroszkolna 6c)


Poniedziałek nieczynne (dzień techniczny)
Wtorek 10.00 – 16.00
Środa 12.00 – 18.00
Czwartek 10.00 – 16.00
Piątek 12.00 – 18.00
Sobota nieczynne

 

 

 Załącznik Nr 2
do Regulaminu udostępniania zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida
– Centrum Wiedzy w Bolesławcu


Wysokość opłat pobieranych przez MBP-CW:

 


1. Wydruki i kserokopie czarno-białe:
a) format A4 - 0,50 zł,
b) format A3 - 1,00 zł.


2. Wydruki i kserokopie kolorowe:
a) format A4 - 0,60 zł,
b) format A3 - 1,20 zł.


3. Skanowanie dokumentów - jedna strona - 1,00 zł


4. Nieterminowy zwrot zbiorów:


a) książka, książka mówiona 1 dzień zwłoki – 0,10 zł,
b) muzyka 1 dzień zwłoki – 0,10 zł,
c) filmy, płyty DVD, VCD, gry na konsole, Czytaki 1 dzień zwłoki – 0,20 zł,
d) czytniki Kindle 1 dzień zwłoki – 5,00 zł.


5. Karta biblioteczna:
a) pierwsze wydanie karty bibliotecznej – 2,00 zł,
b) wymiana zużytej, zniszczonej karty – 2,00 zł,
c) wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 10,00 zł.


6. Opłata za zniszczenie kodu paskowego na książce - 2,00 zł.

katalog primo na stron

 

Aktualnie

Odwiedza nas 195 gości oraz 0 użytkowników.

Popularne artykuły