"Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego" - wystawa plenerowa

Utworzono: piątek, 30 kwiecień 2021
Zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej, której mottem przewodnim stały się słowa Jana N. Zboińskiego "Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego", wypowiedziane na sesji sejmowej 3 Maja 1791 roku. Jubileuszowa ekspozycja została przygotowana w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Konstytucja Majowa była pierwszą w Europie ustawą zasadniczą, najwyższym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania państwa, kompetencje władz oraz prawa i wolności obywateli.
Wprowadzała m.in.: suwerenność Narodu Polskiego, trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, przyjmowała chłopów "pod opiekę prawa i rządu krajowego", uznawała katolicyzm za religię panującą, ograniczała przywileje szlachty i demokrację szlachecką, przyznawała prawa mieszczanom, znosiła wolną elekcję i liberum veto. Uchwalenie Konstytucji Majowej było określane przez ówczesną zagraniczną prasę - bezkrwawą rewolucję.
Organizatorem wystawy jest Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Miasta oraz Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy w Bolesławcu.
Na wystawie zaprezentowano wybrane walory ze zbiorów rodzinnych Beaty Gotowały i Natalii Kosobuckiej z domu Gotowała, które również napisały wstęp i scenariusz wystawy oraz dokonały wyboru artefaktów. Kuratorem wystawy jest dr hab. prof. Krzysztof Kowalczyk, recenzentem dr hab. Marek Tkaczuk. Za redakcję i korektę odpowiedzialne są: Iga Bańkowska i dr Janina Kosman. Opracował graficznie Łukasz Szełemiej. 
Głównym celem wystawy jest pogłębienie refleksji nad znaczeniem i ceną suwerennego bytu państwowego, promowanie oraz popularyzacja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, przekazanie wartości Konstytucji Majowej i ukazanie jej w tradycji niepodległościowej, oraz wpływu na odrodzenie się Państwa Polskiego po 123 latach zaborów.
Konstytucja 3 Maja była duchowym testamentem wielopokoleniowym, do którego nasi przodkowie odwoływali się w trudnych chwilach dziejowych i na którym budowali poczucie odpowiedzialności za los własny i przyszłych pokoleń.
Wystawa znajduje się na bolesławieckim Rynku i będzie dostępna dla wszystkich bez ograniczeń czasowych przez cały miesiąc maj.

 

 

 

Odsłony: 1845