W dniu 24 grudnia 2019 (wtorek) biblioteka będzie nieczynna

Terminy zwrotów przypadające na ten dzień będą przesunięte do 27 grudnia 2019 (piątek)

W dniu 31 grudnia 2019 (wtorek) biblioteka będzie czynna w godzinach 9:00-14:00

Sprzątanie Świata w Bolesławcu

Utworzono: środa, 02 październik 2019

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowi-ska Clean up the World

wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest pro-mowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
W Bolesławcu, jak co roku , do akcji przyłączyły się szkoły i przedszkola. W czasie gdy kwestie polityki środowiskowej stają się jednymi z najistotniejszych zadań zarówno państw jak i wspól-not lokalnych, edukacja ekologiczna zyskuje coraz większe znaczenie. W ostatnim tygodniu września okolice swoich placówek posprzątało ponad 700 przedszkolaków i ponad 1500 uczniów szkół podstawowych. Każdy , na miarę swoich możliwości, przyłączył się do działań zwiększających wrażliwość i świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wszy-scy zostali wyposażeni w worki i rękawice zakupione przez Miejskie Centrum Edukacji Ekolo-gicznej.

 

Odsłony: 677