Utworzono: piątek, 20 wrzesień 2019

Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu na lata 2019 - 2024

1. Misja

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i naukowych mieszkańców Bolesławca oraz potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Pomoc w odkrywaniu różnorodnych zagadnień naukowych, umożliwianie rozwoju.

2. Cel

Poszerzanie działań kulturalnych, czytelniczych i naukowych proponowanych mieszkańcom o elementy pielęgnacji dziedzictwa narodowego, korzystania ze współczesnej technologii w udostępnianiu wiedzy oraz rozwój współpracy międzynarodowej.

3. Działalność programowa

1. Poszerzanie i kontynuowanie dotychczasowych zadań biblioteki:

2. Wzmocnienie miejsca MBP – CW na mapie kulturalno – naukowej miasta, województwa, regionu, jako ośrodka pielęgnującego dziedzictwo niematerialne oraz instytucji propagującej naukę:

3. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych – utworzenie stanowisk badawczych wraz z ofertą edukacyjną we współpracy ze szkołami i uczelniami oraz przy wsparciu przedsiębiorstw:

4. Stworzenie trzeciego filaru instytucji – centrum dziedzictwa niematerialnego, jako miejsca poszerzania wiedzy o „naszych korzeniach”, historii i tożsamości:

5. Rozwój współpracy międzynarodowej w propagowaniu idei „nauki bez granic”:

Odsłony: 3320