I1 

Spotykając się w Bibliotece i ucząc umiejętności komputerowych nie tracimy z oczu literatury. Odzwierciedla się to na strumieniu, który jest znakomitą platformą do prezentowania innym przeczytanych książek.

Literatura piękna stanowi jeden z głównych wątków komunikacji  internetowej pomiędzy seniorami. Przejawia  się to w różnych formach. Po przeczytaniu wypożyczonych z naszej Biblioteki książek, seniorzy zamieszczają pozytywne recenzje  tych, które im się szczególnie spodobały. Również poezja zajmuje szczególne miejsce w naszych działaniach. Ulubione wiersze są prezentowane w oprawie graficznej w „Kąciku poezji”, a niektóre małe formy zostały przedstawione w formie recytacji.